banner2 banner3 banner4

Dojo Siriro richtzich naast de reguliere training, wedstrijden en stages en de leden die hieraan deelnemen ook op de ‘kwetsbare doelgroepen’ binnen de samenleving. Karate+ biedt alle ondersteuning, begeleiding en/ of training die in onderling overleg op uw vraag wordt afgestemd. Samen bekijken we of er een passend aanbod gemaakt kan worden, dat in een individueel of alternatief traject ingezet zal worden.

Karate en weerbaarheid worden in dit traject ingezet als middel om belangrijke basisprincipes en persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen afhankelijk van de vraag die u heeft. Dojo Siriro heeft pedagogische kennis in huis, middels een ervaren en gediplomeerd pedagogisch medewerker (Bachelor of Social Work), die ons hierin ondersteunt.

Het doel van Karate+ komt gedeeltelijk overeen met het reguliere karate, echter zijn er enkele belangrijke verschillen.

Door middel van karate en weerbaarheid willen wij op een verantwoorde en pedagogische manier handvatten kunnen bieden om diverse doelgroepen die dit vanuit hun persoonlijke hulpvraag of maatschappelijk belang nodig hebben, sterker en weerbaarder maken om in deze maatschappij te kunnen functioneren.

Karate+  is een aanvulling op de standaard trainingen, waarbij bij alles wat er uitgevoerd wordt tijdens een training, de link gelegd wordt naar persoonlijke ontwikkeling en de maatschappij.

Karate+ als middel om persoonlijke ontwikkeling te verkrijgen;

In het karate+ zal karate als middel ingezet worden waarbij een combinatie gemaakt wordt in verschillende (weerbaarheids) methoden zoals het Rots en Water principe, focussing en andere vormen. Hiermee willen wij sociale en maatschappelijke ondersteuning/ begeleiding  bieden d.m.v coachen en begeleiding op het persoonlijk vlak, ondersteunt door een gediplomeerd HBO Social Worker met ervaring op het gebied van verschillende methodieken en doelgroepen als mensen met een verstandelijke beperking en/ of autisme.

Personen die weerbaarder willen worden doordat ze b.v slachtoffer zijn van geweld, pesterijen of anderszins vanwege een maatschappelijk of persoonlijk belang het belangrijk vinden om zich te ontwikkelen binnen de basisaspecten die karate te bieden heeft (vanaf 6 jaar tot.....). Dit kunnen particulieren maar tevens instanties zijn, zoals overheidsinstanties, jeugdzorg instanties of (basis)scholen.

Karate+ kent geen vaste trainingstijden / momenten omdat het hier veelal betrekking heeft op privélessen. Tijden worden in overleg met u afgesproken.

Indien u vragen heeft met betrekking tot Karate+, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.Wij zullen dan een afspraak maken voor het bespreken van uw hulpvragen. In samenspraak met een gediplomeerd en ervaren HBO Social Worker (pedagogisch medewerker) zullen wij een passend traject hierop afstemmen.