banner2 banner3 banner4

Contributie 2018

Karatelessen voor kinderen   :  € 27,50 per maand

Karatelessen voor volwassen :  € 30,- per maand

 

Kosten van de weerbaarheid (particulier,bedrijf, privéles, PGB ...enz.) worden aan de hand van een intakegesprek bepaald en zijn afhankelijk van de vraag en het traject, die we in onderling overleg bespreken.

 

Vanaf heden zal de contributie per automatische incasso van uw rekening afgeschreven worden. Bij nieuwe leden zal er een inschrijfformulier en een SEPA machtigingsformulier uitgereikt worden. Beide formulieren dienen ingevuld te worden en bij een van de instructeurs van de club ingeleverd te worden.

De automatische incasso zal vanaf dat moment maandelijks plaatsvinden. De incasso zal steeds tussen de 20ste en 30ste van iedere maand uitgevoerd worden. Dit tot wederopzegging van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient er rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van een maand.