banner2 banner3 banner4
 1. Ingeschreven lid zal de eer van Dojo Siriro en het karate nooit schaden.
 2. Ingeschreven lid is contributie verschuldigd vanaf de derde les die gevolgd wordt, de eerste twee lessen worden niet in rekening gebracht.
 3. Indien het ingeschreven lid zijn/ haar lidmaatschap wilt beëindigen geld er een opzegtermijn van 1 maand (schriftelijk of per e-mail).
 4. Ingeschreven lid verklaart dat hij/ zij de trainingen zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat hij/ zij reeds afstand doet van een schadeactie tegen de club of trainer(s), voor vergoeding van kosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de club of wegens verlies/ diefstal van zijn/ haar in de sportaccommodatie aanwezige eigendommen.
 5. Ingeschreven lid dient een goede hygiene in acht te nemen waaronder kort geknipte nagels en het dragen van een schoon pak.
 6. Ingeschreven lid nuttigt geen snoep en/of kauwgom tijdens de lessen.
 7. Ingeschreven lid draagt geen oorbellen/piercings en sieraden tijdens de les.
 8. Ingeschreven lid dient bij het betreden van de Dojo netjes te groeten.
 9. Wanneer het ingeschreven lid wat later de les in komt, ga je netjes op je knieën zitten tot de trainer toestemming geeft om mee te doen aan de training.
 10. Tijdens de lessen wordt er niet gepraat tenzij hierom word gevraagd.
 11. Ingeschreven lid dient respect te tonen voor één ieder.
 12. In de Dojo wordt alleen met een witte karate-Gi getraind, tenzij het je eerste of tweede les is en je nog geen hebt, dan draag je een sportbroek en t- shirt.
 13. Na elke training wordt er weer netjes af gegroet bij het verlaten van de Dojo.
 14. Ingeschreven lid is zelf verantwoordelijk voor het opruimen/netjes achterlaten van de Dojo