banner2 banner3 banner4

Kumite is het vechtaspect van karate, dat uitgeoefend wordt met een partner. Kumite betekent letterlijk: ontmoetende handen.

Het leren inschatten van afstand en timing tussen de tegenstanders zijn essentieel tijdens een kumite training. De technieken moeten tegelijkertijd snel en krachtig zijn. Daarom wordt eerst zoveel aandacht aan KIHON besteedt. En vervolgens wordt de kumite ook langzaam opgebouwd zodat een goede afstand en timing natuurlijk wordt. Daartoe wordt begonnen met Kihon Ippon Kumite, dat de basis vormt van het een-staps sparren. Het vervolg hierop is Sanbon Ippon Kumite en Gohon Ippon Kumite, respectievelijk de 3-staps en 5-staps kumite.

Wanneer je met de Kihon Ippon Kumite begint groet je je tegenstander. De aanvaller meet de afstand tussen de tegenstander en zichzelf voordat hij in de aanvalshouding gaat staan. Vervolgens kondigt hij de aanvalstechniek aan. De techniek wordt op volle snelheid en met kracht gemaakt, echter zonder de tegenstander vol te raken. De tegenstander verdedigt zichzelf en maakt een tegenaanval. Sanbon Ippon Kumite en Gohon Ippon kumite zijn hier variaties op. Aan het einde van de aanvalsreeks zal de tegenstander pas een tegenaanval uitvoeren.

Als je de afstand en timing al goed kunt inschatten, volgt een vrijere stijl de Jiyu Ippon Kumite, waarin de tegenstander beweegt. Je hoeft nu niet meer de afstand af te meten voordat je begint, maar beiden gaan in de aanvalshouding staan. Wel kondig je de aanvalstechniek aan, die je gaat uitvoeren. Dan volgt het jiyu kumite. Beide partijen mogen vrij aanvallen en de aanval wordt niet meer aangekondigd, maar ontstaat tijdens het sparren. 

De meest bekende vorm van kumite is wedstrijd kumite (shiai-kumite).